Colaboración co CEMMA

Colaboración co CEMMA

O IGAFA mantén unha estreita colaboración coa Coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños (CEMMA) de Galicia.

O IGAFA mantén unha estreita colaboración coa Coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños (CEMMA) de Galicia, na recuperación das crías de lobos mariños que chegan ás nosas costas na tempada invernal. O persoal do centro e o alumnado participan de forma voluntaria neste proxecto de recuperación, que ten como obxectivo último poder reincorporalas ao medio natural en augas de Irlanda.
Cabe lembrar que o IGAFA xa ten colaborado na recuperación de once crías de lobo mariño entre os anos 2013 e 2022. Estas participacións serven para a concienciación medioambiental e adquisición de coñecementos para recuperación de especies mariñas.
Tamén tivemos algún exemplar de tartaruga mariña.Un perro en la arena de la playa

Descripción generada automáticamente


Texto

Descripción generada automáticamente


Foca blanca en la cabeza

Descripción generada automáticamente


Un animal en el agua

Descripción generada automáticamente con confianza media


Imagen que contiene tortuga, animal, reptil, tabla

Descripción generada automáticamente