Colaboración coa empresa Navantia

Colaboración coa empresa Navantia

O 22 de decembro de 2020 visitou o IGAFA o equipo de mergulladores de Navantia Ferrol para asesorarse e ver in situ os equipos de inmersión e ferramentas de traballo que se utilizan no departamento de mergullo.

O 22 de decembro de 2020 visitou o IGAFA o equipo de mergulladores de Navantia Ferrol  para asesorarse e ver in situ os equipos de inmersión e ferramentas de traballo  que se utilizan no departamento de mergullo. 

Navantia é unha empresa pública de construcción de buques militares e civís. O seu  departamento de mergullo está estudiando a adquisición de novos equipos de inmersión  con suministro dende superficie polo que se rea lizou este encontro nas  instalacións do departamento de mergullo, para mostrar os cadros de subministro de  gases e outros equipos.