Curso primeiros auxilios para mergulladores profesionais

Curso primeiros auxilios para mergulladores profesionais

30 horas / Presencial

Este curso está regulado pola seguinte Orde do DOG.

Atribucións: Certificado do curso para poder obter a tarxeta profesional

Necesitan Curso nivel I:

Iniciación ao mergullo profesional
Mergullador profesional 2a clase restrinxido
Mergullador profesional 2a clase
Mergullador profesional 1a clase
Instrutor mergullo profesional
Técnico Operacións subacuáticas e hiperbáricas
Especialidades subacuáticas

Necesitan Curso nivel II:

Mergullador profesional 1a clase
Instrutor mergullo profesional

Obxectivos: 

Coñecer os accidentes mais comúns, a prevención e medidas de actuación

Contidos:

Nivel I    

1. Xeneralidades do corpo humano e signos vitais. Botiquín.
2. Accidentes comúns: prevención e actuación.
3. Parada cardiocirculatoria.
4. Accidentes derivados do traballo.
5. Accidentes derivados do medio subacuático e hiperbárico
Contidos
Nivel II    

1. Exame do paciente.
2.Signos vitais.
3. Presión parcial de osíxeno.
4. Fisioloxía de altas presións.
5. Emerxencias médicas en torretas de mergullo e transferencia á cámara hiperbárica.
6. Sintomatoloxía e diagnóstico dun accidente de descompresión. Embolia gasosa e barotrauma pulmonar.