Formación para o emprego - Curso

Curso de emprendemento: creación dunha empresa

Obxectivos:

Adquirir conciencia de que para iniciar unha actividade empresarial tentando asegurar un certo éxito, é necesario ter uns coñecementos previos acerca da contorna, o mercado, a financiación... non sendo suficiente con ter unha boa idea de negocio.

O curso diríxese á adquisición das competencias básicas para a realización dos estudos previos para a posta en marcha dunha idea empresarial.

Programa:

Curso primeiros auxilios para mergulladores profesionais

Este curso está regulado pola seguinte Orde do DOG.

Atribucións: Certificado do curso para poder obter a tarxeta profesional

Necesitan Curso nivel I:

Iniciación ao mergullo profesional
Mergullador profesional 2a clase restrinxido
Mergullador profesional 2a clase
Mergullador profesional 1a clase
Instrutor mergullo profesional
Técnico Operacións subacuáticas e hiperbáricas
Especialidades subacuáticas

Necesitan Curso nivel II: