Reciclaxe primeiros auxilios para mergulladores profesionais

Reciclaxe primeiros auxilios para mergulladores profesionais

12 horas / Presencial

Este curso está regulado pola seguinte Orde do DOG.

Atribucións:

Necesario o certficado do reciclaxe para poder renovar a tarxeta profesional

Obxectivos:

Manter actualizada a formación na materia, realizarase cada 5 anos.

Contidos:

Prácticas dos contidos do nivel do curso correspondente