Curso de habilidades sociais e de comunicación

Curso de habilidades sociais e de comunicación

Obxectivo xeral:
Dar a coñecer as principais técnicas de comunicación e habilidades sociais necesarias para mellorar o traballo na contorna do mundo laboral do marisqueo.

Obxectivos específicos:
Estudar as principais habilidades sociais e de comunicación.
Coñecer os distintos elementos de comunicación.
Introducir ao alumnado na comunicación non verbal.
Aprender a manexar as situacións de conflito que podan darse no lugar de traballo.
Manexar  documentación básica relacionada  coa administración  e coa propia organización.
    
PROGRAMA:

I. Módulo de Habilidades Sociais.

1. Grupos sociais.
2. As reunións
3. A comunicación
4. Negociación, toma de decisións e solución de problemas e conflitos.

II. Módulo de Habilidades de Comunicación 

1. Nocións xerais sobre comunicación
2. Documentación na relación coa Administración
3. Documentación na relación interna da organización 
4. Documentación na relación con clientes e provedores
5. Ferramentas de comunicación escrita